Temná komora

Lutkovno Gledališčie Lubljana
Slovinsko

Temná komora | Darkroom

podle předlohy Hanse Christiana Andersena
režie, adaptace: Matija Solce
grafika: Tomáš Žižka, Nerea Cuesta Garcia
dramaturgie: Jelena Sitar, Benjamin Zajc
hudba: Filip Šebšajevič
light design: Kristjan Vidner

hrají: Asja Kahrimanović Babnik, Gašper Malnar, Miha Arh, Filip Šebšajevič, Tončica Knez, Klemen Kovačič, Tajda Lipicer, Sara Šoukal, Helena Šukljan

 

Punk-rockový koncert s loutkářskými prvky

Inscenace, která se nedá popsat slovy, ale musíte ji prožít: živá animace materiálů, rytmický text, expresivní hudební pasáže. Slovinská inscenace používá Andersenova Cínového vojáčka jako odrazový můstek k práci s materiálem i rytmem na scéně. A stejně jako Andersen, představení vystavuje svého vojáka-diváka živlům země, vzduchu, vody a ohně, ale umísťuje je do fotografického ateliéru: do temné komory.

Loutkové divadlo Lublaň je slovinské divadlo, které v roce 2018 oslavilo sedmdesát let existence. Každý rok se zde uvede dvanáct nových inscenací pro děti a mládež na šesti scénách. Kombinují se zde principy klasické loutkové formy s variabilními alternativními postupy. Divadlo pořádá bienále loutkářského mezinárodního festivalu LUTKE, které je inspirací pro naše Spectaculo interesse. Divadlo má poměrně netradiční sídlo: v historickém hradě v Lublani, kde je také stálá výstava v Muzeu Loutek.

 

16+
75 min.
slovinsky
Studio G